Declaratia 392b online dating

Rated 4.35/5 based on 611 customer reviews

Astfel dacă anterior aţi optat pentru sistemul real şi au trecut 2 ani de la data înregistrării opţiunii, la reluarea activităţii, la depunerea declaratiei 220 puteţi să optaţi pentru modificarea modului de determinare a venitului net pe baza normelor de venit.

Pentru a vă clarifica situaţia dumneavoastră vă sugerăm să contactaţi unitatea fiscală pe raza căreia aveţi domiciliu ...................................................................... cu mai multe coduri CAEN(toate se incadreaza la impozitarea pe norma de venit), cumuleaza normele de venit aferente codurilor CAEN pe vare este autorizat, chiar daca obtine venituri de pe un singur cod CAEN? I., la care faceţi referire, este autorizată să desfăşoare mai multe activităţi independente, conform codurilor CAEN acordate, iar pentru activităţile respective venitul net se determină pe baza normelor de venit, ven Criteriile de corecţie a nivelului normelor de venit se regăsesc detaliate în Nomele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016, date în aplicarea art.69 din Codul fiscal.

Determinarea imozitului pe bază de normă de venit este obligatorie pentru anul în care s-a optat. În formularul 220 se va bifa casuţa 2 "Modificarea modului de determinare a venitului net" şi casuţa corespunzătoare de la pct.

............................................................................ 2 Secţiunea II în care veţi indica sistemul de impunere - sistem real şi tototdată veţi completa Secţiunea III "Date privind venitul estimat" ......................................................

Desfasor activitatea cu o Intreprindere Individuala la care pana acum am platit in sistem real impozitele.

Pentru 2017 nu preconizez modificari mari in ceea ce priveste veniturile si cheltuielile. Trebuie să depuneţi formularul 220 "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit" doar în situaţia în care estimaţi că în anul 2017 veţi realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

Menționăm că inpunerea pe bază de norme se realizează doar pentru acele activităţi cuprinse în Nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, .............................................................

Referitor la impozitul specific, acesta se datorează de persoanele juridice române, nu și de persoanele fizice organizate sub diferite forme de desfășurare a activității.

declaratia 392b online dating-31

declaratia 392b online dating-70

declaratia 392b online dating-74

În cazul în care, în cursul anului fiscal, contribuabilii realizează venituri din închirierea unui număr mai mare de 5 camere, aceștia sunt obligați să completeze și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent.Pentru informaţii referitoare la calcularea obligaţiilor de plată, respectiv la depunerea formularului 600 vă rugăm să folosiți formularul de asistență de la următorul link: https://ro/.../persoane_fizice/asistenta_prin_email, întrucât această solicitare nu se încadrează în tema sesiunii de astăzi.............................................................. Pentru un PFA infiintat acum 2 ani pe norma de venit neplatitor de TVA, daca nu s-a depasit acest plafon de 100.000E si nu se doreste absolut nici o schimbare, mai trebuie depus D220? (ca am inteles ca 392B s-a scos din functiune) În cazul prezentat de dumneavoastră, potrivit pct.8 lit.e) din instrucţiunile de completarea a formularului 220 aprobate prin Ordinul nr 3622/2015, nu mai aveţi obligaţia depunerii declaraţiei 220.Potrivit prevederilor art.210 alin.(10) din Codul fiscal, contribuabilii care realizează venituri din activități independente impuse în sistem real și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, ( prin efectuarea tuturor formalităţilor la Oficul Registrului Comerţului) au obligația de a depune la organul fiscal competent declaraţia 220, însoțită de documente justificative, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalculării plăților anticipate .....................................................................Un PFA in sistem real infiintat in feb/16 a depasit plafonul si a devenit platitor de TVA in oct/16, iar in nov/16 a depasit chiar si 100.000 euro.

Leave a Reply